Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravných zápočtových písomiek z predmetu Tok tekutín
22.5.2015

ID 1. tema 2. tema 3. tema
76773 21 0 0
76774 22 0 0
76775 23 0 0
76776 22 21 0
76777 0 16 15
76782 0 0 14
76785 23 0 0
76787 6 0 14
76788 25 0 0
76789 5 16 1
76790 0 15 7
76793 23 25 15
76796 0 0 18
76802 0 25 0
63997 23 18 17
77588 19 0 0
76881 21 0 0
76889 0 0 14
76806 23 0 0
76810 21 0 0
76814 17 0 16
76821 0 3 0
76825 14 15 0
76827 19 0 0
61061 11 22 3
76837 23 0 0
76867 21 0 0
76870 17 0 0
76871 21 0 0
76896 9 18 0
76779 23 25 0
63964 8 14 6
76791 9 16 0
76798 12 0 0
76831 10 21 5
76868 18 22 0
76875 0 21 0
76877 16 21 17
76879 17 21 25
76892 20 23 0
76898 18 0 0
76900 18 0 0
76902 0 0 16
76908 17 0 0

English