Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky 3. zápočtovej písomky z predmetu Tok tekutín
17.5.2015

41. skup. 42. skup. 43. skup.
76773 21 63946 0 76779 14
76774 23 63950 23 63964 0
63949 N 65918 N 76791 18
76775 23 76806 18 76798 17
76776 20 76808 22 76831 5
76777 9 76810 22 76839 0
76778 N 76812 22 76841 0
76780 19 76814 10 76866 18
76782 5 76817 14 76868 15
76783 21 76819 18 76875 23
76785 19 76821 25 76877 10
76786 5 76825 0 76879 7
76787 9 63989 15 76883 23
76788 22 76827 25 76885 22
76789 4 76829 25 76887 0
76790 3 76835 25 64053 22
76793 11 61061 0 76892 17
76796 5 76837 21 76898 17
76802 21 76867 17 76900 22
63997 14 76870 17 76902 7
64001 N 76871 15 76908 20
64011 N 64039 25
77588 16 76873 14
76881 14 76890 20
76889 12 76894 21
76896 14

English