Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky 1. zápočtovej písomky z predmetu Tok tekutín
2.4.2013

41. skup. 42. skup. 43. skup.
76773 11 63946 N 76779 1
76774 13 63950 14 63964 1
63949 N 65918 N 76791 4
76775 10 76806 5 76798 2
76776 15 76808 25 76831 3
76777 15 76810 14 76839 4
76778 N 76812 22 76841 1
76780 17 76814 6 76866 14
76782 14 76817 14 76868 3
76783 17 76819 14 76875 19
76785 2 76821 14 76877 10
76786 10 76825 1 76879 6
76787 10 63989 23 76883 14
76788 14 76827 6 76885 14
76789 6 76829 14 76887 N
76790 4 76835 16 64053 16
76793 8 61061 N 76892 2
76796 21 76837 10 76898 5
76802 16 76867 10 76900 14
63997 8 76870 9 76902 14
64001 N 76871 3 76908 14
64011 N 64039 25    
77588 12 76873 16    
76881 10 76890 17    
76889 14 76894 25    
    76896 4    

 


English