Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Predbežný rozvrh hodín, pre študentov prvého až štvrtého ročníka
15.02.2008

Predbežný rozvrh hodín, pre študentov prvého až štvrtého ročníka, odbor Chemické Inžinierstvo.

1. ročnk LS07_1roc.pdf

2. ročnk LS07_2roc.pdf

3. ročnk LS07_3roc.pdf

4. ročnk LS07_4roc.pdf


English