Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Sumárne výsledky 3.+4. opravnej písomky z Energetiky (TOŽP+Technológie) 23.1. + 28.1.2015
28.1.2015

Dobrý deň, tu:

upload_new/file/Miro/2014%2015/28_1_15%20v%C3%BDsledky.xls

nájdete sumáre výsledky písomiek ako aj konečný stav zápočtov a bodov, ktoré si odnášate ku skúške.


English