Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo zo dňa 10.11.2014
19.11.2014

60635 5 25
60636 4 25
58627 5 20
58764 14 20
42649 8 22
60644 14 25
59112 22 25
59155 2 18
70740 10 20
59231 21 25
59582 12 14
70741 2 11
43598 9 25
60681 14 10
42488 4 25
42493 5 19
- - -
59165 22 20
59564 25 21
61550 5 20
43326 2 3
59788 14 22
42687 14 20
42716 4 2
59798 7 14
59799 14 15
42727 14 17
58185 2 18
60849 14 4
60394 4 18
60447 12 0
- - -
60393 14 18
60396 21 25
42751 0 0
60400 0 0
60404 23 25
60405 5 25
60417 11 0
60421 3 25
60426 14 25
42766 5 22
60469 3 14
60490 2 25
60554 14 21
60631 18 22
- - -
42657 4 0
42737 20 22
42750 25 22
60401 11 18
60406 20 11
60419 25 21
60442 8 14
60472 21 25
60477 7 15
60507 20 25
- - -
60561 25 0
42684 19 25
42763 15 25

English