Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo zo dňa 20.10.2014
24.10.2014

60635 5
60636 4
58627 5
58764 14
42649 8
60644 14
59112 22
59155 2
70740 10
59231 21
59582 12
70741 2
43598 9
60681 14
42488 4
42493 5
- -
59165 22
59564 25
61550 5
43326 2
59788 14
42687 14
42716 4
59798 7
59799 14
42727 14
58185 2
60849 14
60394 4
60447 12
- -
60393 14
60396 21
42751 0
60400 0
60404 23
60405 5
60417 11
60421 3
60426 14
42766 5
60469 3
60490 2
60554 13
60631 18
- -
42657 4
42737 20
42750 25
60401 11
60406 20
60419 25
60442 8
60472 21
60477 7
60507 20
- -
60561 25
42684 19
42763 15

English