Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky II. opravnej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo
10.01.2014

Tok tekutín
42686 15
44181 14
44017 15
42756 21
69380 18
Úprava vzduchu
42759 5
42686 9
42717 5
42721 25
44159 25
44181 9
42797 25
42659 10
44128 14
42736 20
42749 14
42750 6
50623 25
44017 4
42794 15
42748 20
42778 9
42801 9
42804 25
69380 21

English