Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo zo dňa 2.12.2013
8.12.2013

skupina 1
42646 10 25 25
42650 2 18 2
42681 21 25 25
43995 25 23 14
42733 14 19 14
42734 18 25 21
44005 20 25 0
42759 14 22 17
42767 19 15 5
42811 11 25 11
skupina 2
42664 9 18 10
68669 21 23 18
44118 23 14 18
42686 3 8 10
42689 27 24 24
42691 10 15 9
42717 23 15 16
42721 11 18 18
42723 8 15 14
42724 8 25 9
42729 11 24 25
44158 4 14 18
44159 16 15 14
44181 7 10 17
44198 3 18 8
42797 14 18 21
skupina 3
42657 11 23 16
42659 21 25 17
42661 25 20 14
42665 0 0 0
62531 14 23 0
44128 25 23 15
42736 22 21 20
42737 6 18 11
42749 17 25 2
42750 4 16 8
44161 16 23 15
50623 14 25 20
44017 10 0 0
44188 25 25 25
42794 14 18 8
44217 25 25 0
skupina 4
44109 17 25 20
44119 23 24 24
42748 14 17 15
42752 25 23 20
42756 16 9 16
42760 5 24 25
42783 9 16 5
42784 25 22 10
42808 20 25 14
42809 6 21 18
skupina 5
44150 20 25 25
42751 4 8 14
44165 4 17 3
42769 20 23 20
42770 18 22 15
42771 25 25 25
42777 16 14 22
42778 11 24 16
42780 21 20 20
42782 25 23 24
42785 23 22 17
42787 20 25 20
42801 18 23 20
42802 12 25 6
42804 21 25 8
44208 11 25 5
42806 20 20 25

English