Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo zo dňa 11.11.2013
11.11.2013

skupina 1
42646 10 25
42650 2 18
42681 21 25
43995 25 23
42733 14 19
42734 18 25
44005 20 25
42759 14 22
42767 19 15
42811 11 25
skupina 2
42664 9 18
68669 21 23
44118 23 14
42686 3 8
42689 27 24
42691 10 15
42717 23 15
42721 11 18
42723 8 15
42724 8 25
42729 11 24
44158 4 14
44159 16 15
44181 7 10
44198 3 18
42797 14 18
skupina 3
42657 11 23
42659 21 25
42661 25 20
42665 0 0
62531 14 23
44128 25 23
42736 22 21
42737 6 18
42749 17 25
42750 4 16
44161 16 23
50623 14 25
44017 10 0
44188 25 25
42794 14 18
44217 25 25
skupina 4
44109 17 25
44119 23 24
42748 14 17
42752 25 23
42756 16 9
42760 5 24
42783 9 16
42784 25 22
42808 20 25
42809 6 21
skupina 5
44150 20 20
42751 4 8
44165 4 17
42769 20 23
42770 18 22
42771 25 25
42777 16 14
42778 11 24
42780 21 20
42782 25 23
42785 23 22
42787 20 25
42801 18 23
42802 12 25
42804 21 25
44208 11 25
42806 20 20

English