Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Zadania úloh z predmetu Hydrodynamika a prestup tepla
10.12.2007

Meno Potrubná sieť Prestup tepla
Lucia Balogová Priklad 1 Priklad 2 a 3
Marek Blahušiak Priklad 1 Priklad 2 a 3
Michal Canev Priklad 1 Priklad 2 a 3
Peter Dreveňák Priklad 1 Priklad 2 a 3
Igor Gál Priklad 1 Priklad 2 a 3
Dávid Kállay Priklad 1 Priklad 2 a 3
Dušan Konečný Priklad 1 Priklad 2 a 3
Mário Mihaľ Priklad 1 Priklad 2 a 3
Tomáš Pavlík Priklad 1 Priklad 2 a 3
Jakub Pin
English