Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Tok tekutín (23.05.2013)
25.5.2013

Skupina 41
61008 8 20 21
61009 3 5 6
61010 3 9 8
61012 8 20 2
61013 25 22 25
61014 25 23 25
61015 15 22 20
61017 23 25 22
61018 0 0 0
61019 0 0 0
61020 20 21 18
61021 15 11 16
61022 20 11 21
61024 7 15 20
61011 15 18 0
Skupina 42
61026 23 18 22
61027 20 25 20
61028 25 22 25
61553 0 0 0
61032 25 23 21
61034 25 23 25
61036 15 22 15
61038 5 21 25
61039 7 15 11
61040 11 12 5
61041 6 12 21
61044 12 20 20
61045 16 0 0
61052 24 25 25
61072 25 25 22
61074 10 20 18
61900 25 21 0
70771 5 8 12
61077 25 20 5
60946 25 25 25
Skupina 43
61053 21 21 25
61054 22 11 18
61055 20 18 21
61056 25 15 18
61057 17 25 18
69397 9 20 2
61060 25 23 25
61062 23 25 21
61063 10 6 2
61064 0 0 0
61069 25 23 17
61070 20 22 17
61079 9 15 4
61080 12 15 15
61081 5 24 21

English