Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Tok tekutín (26.04.2013)
30.4.2013

Skupina 41
61008 8 20
61009 3 5
61010 3 9
61012 8 20
61013 25 22
61014 25 23
61015 15 22
61017 23 25
61018 0 0
61019 0 0
61020 20 21
61021 15 11
61022 20 11
61024 7 15
61011 15 18
Skupina 42
61026 23 18
61027 20 25
61028 25 22
61553 0 0
61032 25 23
61034 25 23
61036 15 22
61038 5 21
61039 7 15
61040 11 12
61041 6 12
61044 12 20
61045 16 0
61052 24 25
61072 25 25
61074 10 20
61900 25 21
70771 5 8
61077 25 10
60946 25 25
Skupina 43
61053 21 21
61054 22 11
61055 20 18
61056 25 15
61057 17 25
69397 9 20
61060 25 23
61062 23 25
61063 10 6
61064 0 0
61069 25 23
61070 20 22
61079 9 15
61080 12 15
61081 5 24

English