Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky II. opravnej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo
4.1.2013

Ent. bil   Tok tek.   Prestup tep.   Uprava vzd.  
44106 4 43985 22 44106 25 43985 17
44145 21 44147 20 44145 25 44213 17
44006 5 44149 25 44006 21 44147 10
43995 20 44157 25 44167 25 44150 6
44150 7 69380 17 44014 17 44105 9
44001 17 58240 25 44149 25 44112 10
43684 22 44161 17 44157 25 44161 7
44112 17 44217 25 69380 7 44188 2
43991 18     44196 22 44190 16
74031 14     44216 21 69396 21
44128 15     44217 14    
50623 14     69371 10    
44196 25     69421 16    
44199 16     58293 5    
44216 14            
69376 20            

English