Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo zo dňa 20.12.2012
21.12.2012

Kr. 1 KR. 2 Kr. 3 Kr.4 Kr 61,98
43984 20 45001 25 44105 7 58240 21 68700 14
43985 9 44130 0 43684 16 44128 21 69371 23
69082 25 43992 25 44107 15 43994 25 69375 25
44106 20 43995 25 44112 8 45002 25 69376 25
44109 22 44147 6 74026 25 44161 2 69396 11
43986 25 44149 5 43991 20 44186 25 69421 14
44145 22 44150 5 44118 7 50623 21 58293 25
44006 14 43998 25 44131 25 44187 15
44008 14 44151 25 44142 22 44188 5
44167 19 44153 25 69380 25 44190 9
44184 15 44000 16 44158 0 44192 25
44014 25 44001 20 44180 20 44196 22
44022 25 44002 25 44182 14 44199 16
44209 18 44157 17 44198 0 44021 20
44213 5 44200 25 74030 21
74031 20 44216 20
44217 17

English