Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky I. opravnej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo
20.12.2012

Ent. bil   Tok tek.   Prestup tep.  
43985 6 43985 12 69082 25
44109 3 44106 17 44106 11
44006 6 44145 18 44109 5
44008 14 44213 14 44145 11
44209 15 44147 10 44006 7
44213 14 44157 11 44167 8
45001 17 44118 12 44184 18
44130 4 69380 8 44014 4
43995 8 44161 10 43995 19
44147 25 44187 19 44149 5
44149 10 68700 15 44150 14
44150 10 69396 16 44001 18
44001 5     44157 11
43684 9     43991 15
44112 12     74031 18
44200 18     58240 15
44128 4     44188 23
45002 20     44196 11
44192 14     74030 18
44196 12     44216 12
44199 9     44217 3
44021 15     69371 7
44216 10     69375 20
69376 10     69396 5
        69421 5
        58293 10

English