Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo zo dňa 7.12.2012
11.12.2012

Kr. 1 KR. 2 Kr. 3 Kr.4 Kr 61,98
43984 18 45001 21 44105 22 58240 6 68700 25
43985 14 44130 1 43684 20 44128 15 69371 10
69082 12 43992 22 44107 20 43994 25 69375 6
44106 10 43995 1 44112 17 45002 23 69376 17
44109 12 44147 15 74026 20 44161 1 69396 1
43986 19 44149 2 43991 1 44186 22 69421 10
44145 10 44150 10 44118 3 50623 20 58293 3
44006 7 43998 15 44131 23 44187 18
44008 15 44151 21 44142 20 44188 6
44167 8 44153 15 69380 1 44190 20
44184 10 44000 14 44158 1 44192 25
44014 10 44001 2 44180 18 44196 4
44022 25 44002 15 44182 18 44199 16
44209 20 44157 4 44198 0 44021 18
44213 21 44200 22 74030 11
74031 9 44216 10
44217 7

English