Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Študijné materiály z predmetov Chemické inžinierstvo a Lab. cvičenia z CHI
26.9.2017

Aktuálne študijné materiály a riešené príklady k predmetom chemické inžinierstvo a laboratórne cvičenia z chemického inžinierstva nájdete na stránke http://kchbi.chtf.stuba.sk/CHI/


English