Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo zo dňa 15.11.2012
14.11.2012

Kr. 1 KR. 2 Kr. 3 Kr.4 Kr 61,98
43984 20 45001 25 44105 23 58240 11 68700 3
43985 4 44130 15 43684 23 44128 0 69371 22
69082 22 43992 25 44107 23 43994 20 69375 23
44106 12 43995 20 44112 23 45002 22 69376 25
44109 17 44147 0 74026 25 44161 10 69396 5
43986 25 44149 9 43991 19 44186 25 69421 25
44145 12 44150 25 44118 10 50623 23 58293 15
44006 15 43998 25 44131 15 44187 11    
44008 22 44151 22 44142 25 44188 25    
44167 15 44153 25 69380 2 44190 23    
44184 22 44000 18 44158 3 44192 23    
44014 20 44001 18 44180 25 44196 25    
44022 25 44002 25 44182 25 44199 15    
44209 20 44157 10 44198 0 44021 23    
44213 0     44200 23 74030 17    
        74031 23 44216 23    
            44217 11    

English