Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo zo dňa 25.10.2012
29.10.2012

Kr. 1 KR. 2 Kr. 3 Kr.4 Kr 61,98
43984 18 45001 8 44105 17 58240 17 68700 23
43985 5 44130 0 43684 6 44128 1 69371 22
69082 22 43992 25 44107 18 43994 22 69375 25
44106 0 43995 4 44112 8 45002 6 69376 2
44109 10 44147 2 74026 24 44161 2 69396 4
43986 22 44149 3 43991 7 44186 25 69421 15
44145 10 44150 0 44118 0 50623 8 58293 20
44006 0 43998 25 44131 22 44187 15    
44008 10 44151 21 44142 23 44188 15    
44167 22 44153 18 69380 15 44190 20    
44184 22 44000 14 44158 1 44192 5    
44014 19 44001 4 44180 20 44196 5    
44022 25 44002 15 44182 15 44199 1    
44209 7 44157 18 44198 0 44021 4    
44213 8     44200 7 74030 15    
        74031 0 44216 2    
            44217 6    

English