Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Zápočtová písomka z CHI - Rozdelenie študentov do skupín
24.10.2012

CH14 - 25 ks CH15 - 17 ks CH16 min. 24 ks
Kr. 1 +
Kr.2 (po Kovácsová Mária)
Kr. 4 Kr. 3 +
Kr.2 (od Krivošová Eva) +
opakujuci studenti
Balaščáková Marta Bulavová Lenka Borchová Andrea
Bernaťáková Eva Hoppanová Lucia Burčová Zuzana
Bobáľová Jaroslava Ivanová Lucia Cséfalvayová Monika
Bugárová Nikola Květoň Filip Dermeková Kristína
Čambáliková Lucia Maňúchová Eva Fabiniová Romana
Darvasiová Denisa Papšová Magdaléna Frkáňová Martina
Janštová Janka Paulová Lenka Gáliková Katarína
Matejčeková Zuzana Petríková Radka Hornická Monika
Medviďová Anna Reichová Alexandra Hudekova Veronika
Meravá Zuzana Repáňová Zuzana Jasencová Katarína
Ozimy Jozef Schmidtová Silvia Lošonská Katarína
Paľková Veronika Sliacka Margaréta Nádaská Lucia
Škamorová Mária Suchomelová Lenka Olšová Dáša
Valachovičová Martina Šimončicová Juliana Šedivá Eva
Vávrová Jana Šišmiš Michal Škodáčková Denisa
Gogová Dominika Vršanská Lenka Krivošová Eva
Horáková Ivana Záhorcová Vlasta Krompaková Simona
Husarčíková Jana Laššáková Nikola
Janošková Michaela Líšková Monika
Kaderková Veronika Godalová Martina
Klembarová Anna Horváthová Hana
Klusová Barbora Horváthová Katarína
Kolarčik Matej Markotán Matúš
Konečná Ľubica Slaný Ondrej
Kovácsová Mária Šalát Marek

English