Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky II. opravnej zápočtovej písomky z Toku tekutín
2.6.2012

1. tema 2. tema 3. tema
43964 20 43113 15 43101 20
43129 20 43129 20 43143 6
43116 10 43105 7 43121 5
0 0 43964 5 43144 15
0 0 0 0 43970 3
0 0 0 0 43113 2
0 0 0 0 43102 5
0 0 0 0 44040 20

 


English