Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z Toku tekutín
27.5.2012

1. tema 2. tema 3. tema
43141 20 43117 25 43144 5
43117 22 43102 25 44062 15
43103 22 62548 25 43114 25
43102 25 43109 10 43110 20
43108 23 43974 20 43108 15
62548 22 43113 10 43143 15
43105 20 43110 15 43113 7
43139 15 43105 10 43112 17
43126 25 43116 25 43124 20
43135 25 43125 7 43101 10
43121 15 43121 20 43116 25
43107 20 43107 25 43137 25
43115 15 43115 15 43129 25
43970 23 44040 22 43109 5
44040 22 43129 15
43144 22
61915 23

English