Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 2, zo dňa 24.5.2012
26.5.2012

Úprava vzduchu Destilácie Extrakcia Absorpcia
58111 23 58173 14 58204 8 50930 25
58219 23 58204 12 68577 10 58167 22
58723 14 58711 10 68594 14 58173 25
68527 10 58733 10 68619 14 58219 21
68749 N 68541 16 68627 10 58711 14
68764 24 68549 15 68630 19 58723 14
68815 21 68569 10 68784 15 58726 25
69553 14 68592 22 68788 23 68508 18
70042 17 68627 10 70053 20 68514 25
70045 18 68631 10 68527 25
70048 17 68635 10 68549 22
70053 6 70048 10 68564 23
70058 6 70175 5 68569 16
68577 25
68581 25
68592 25
68598 25
68600 20
68604 25
68619 20
68622 14
68624 21
68631 8
68635 10
68636 22
68749 N
68754 5
68758 20
68784 16
68788 14
68815 16
69553 14
69561 25
70042 14
70058 8
70175 10

English