Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 2, zo dňa 17.5.2012
18.5.2012

Úprava vzduchu Destilácie Extrakcia Absorpcia
50575 22 58173 8 58711 16 50930 12
58711 7 68508 20 58723 2 58117 23
58723 4 68514 23 58726 20 58167 8
58733 23 68515 22 68527 20 58173 6
68594 23 68627 9 68600 20 58192 23
68604 23 68788 14 68604 17 58204 17
68618 18 68631 17 58207 18
68754 4 68749 14 58219 8
68784 14 68815 25 58726 7
68788 23 69553 20 68505 18
69553 4 70042 10 68514 12
70042 0 70045 20 68515 14
70045 2 70048 15 68520 21
68529 5
68544 20
68545 20
68546 14
68577 8
68581 12
68592 12
68597 15
68619 12
68627 2
68764 18
69561 10
69596 6
70053 6
70215 15

English