Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Tok tekutín (24.4.2012)
24.4.2012

61915 20 43109 0
43101 15 43118 0
43102 0 43121 15
43103 15 43968 17
43105 8 43124 25
43106 23 62548 8
43107 12 43125 10
43108 22 43126 20
43110 0 43127 25
43964 0 43128 10
44040 0 43129 5
43111 25 43130 0
43112 20 43131 22
43113 10 43133 0
43114 25 43135 21
43115 10 43137 23
43116 9 43139 25
43117 8 43974 10
43119 25 43140 0
43120 17 43141 19
43122 25 43143 19
43123 15 43144 21
44074 0 43146 22
44062 20 43147 25
44065 15
43970 20

English