Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 1, zo dňa 12.1.2012
16.1.2012

Tok tekutín Entalpické bilancie Prestup tepla
Identifikačné číslo Body Identifikačné číslo Body Identifikačné číslo Body
50953 5 50953 3 58189 5
58227 14 58231 N 58204 18
68549 24 58723 19 58723 7
68550 2 58741 20 68505 23
68552 16 68569 15 68770 N
68592 23 68627 17 68780 1
68617 3 68636 25 68784 2
68636 25 68749 17 70042 6
68749 16 68758 25 70045 6
68758 24 68780 8 70057 5
68770 22 68784 25
68815 20 68815 8
70053 18 69596 9
70165 22 70058 15
70165 24
70175 2

English