Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravných zápočtových písomiek z predmetu Chemické inžinierstvo 10.1.2012
11.1.2011

Entalpicke bilancie
69376 2
69391 23
69380 4
70169 11
69375 N
58758 15
69371 10
68669 20
69395 8
69367 20
58272 7
40378 N
50588 N
Tok tekutin
69376 4
68666 3
69380 7
68677 2
69418 7
58293 15
69421 17
58249 11
68669 20
70183 5
69403 9
68688 17
Prestup tepla
68666 20
40605 22
70183 5
69395 3
69439 25
69418 N
58272 2
69422 15
58300 11
Uprava vzduchu
69418 N
58293 N
69421 12
58249 9
69371 23
69398 25
69418 15
58255 22
69367 25
58768 21
58300 20
40378 N
58781 25

English