Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Výsledky opravnej zápočtovej písomky z predmetu Chemické inžinierstvo 1, zo dňa 5.1.2012
9.1.2012

 Tok tekutín Entalpické bilancie Prestup tepla
Identifikačné číslo Body Identifikačné číslo Body Identifikačné číslo Body
58111 22 58173 25 58188 Osp
58188 10 58188 9 58227 4
58720 16 58204 17 58231 10
58741 2 58227 8 68540 25
68529 10 68505 25 68547 10
68545 10 68508 12 68618 25
68597 10 68515 25 68619 18
68600 20 68520 24 68627 16
68604 20 68527 11 68630 25
68625 2 68533 25 68636 25
68630 10 68535 25 68749 Osp
68631 10 68538 25 68754 6
68754 16 68541 12 68764 18
69553 2 68543 12 69596 6
69561 25 68547 24 70048 Osp
69596 0 68549 25 70053 0
70042 4 68550 0
70045 0 68552 14
70048 10 68574 25
70058 10 68577 11
68580 25
68585 25
68592 25
68597 25
68604 25
68617 3
68618 8
68622 17
68625 4
68635 12
68764 20
70042 5
70045 5
70053 2
70057 12

English