Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Novinky

Preregistrácia predmetov v systéme AIS (2. roč)
12.6.2007

Aby sme sa vyhli prípadným problémom pri preregistrácii voliteľných predmetov v systéme AIS, publikujeme jednoduchý postup akým tuto činnosť vykonať.

Krok 1: V nasledujúcich tabuľkách sú kódy výberových predmetov v takom tvare ako ich „pozná“ AIS. Preto v ďalších krokoch je nutné použiť uvedené kódy.

Zimný semester - Študent si volí v rozsahu 9 kreditov

42320_4B  Bezpečnostné inžinierstvo 2-0-0-0 kz 3
42331_4B  Energetické inžinierstvo 3-2-0-0 z,s 6
English