Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Pedagogika - Úvod

Na FCHPT sa od školského roku 1994/95 uplatňuje dvojstupňové vysokoškolské štúdium.

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou. Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium a predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie. Trvá ďalšie dva roky.

Popri inžinierskom štúdiu je možné súbežné štúdium pedagogiky pre získanie kvalifikácie na vyučovanie odborných predmetov na stredných školách.

Po absolvovaní inžinierskeho štúdia môžu najlepší absolventi pokračovať v trojročnom doktorandskom štúdiu.

English