Predbežný odborný program
13. Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva
v dňoch 23.6.- 28.6.2019
na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Letná škola je vzdelávaco-informačný kurz pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní, náplni a metodike výskumnej činnosti v oblasti prieniku prírodných a technických vied s prácou vo výskumných laboratóriách ústavu finančne podporovaný Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a SLOVNAFT, a.s.

Cyklus prednášok

Prírodné vedy a inžinierstvo, vzdelávanie, veda, výskum

 • Chemické inžinierstvo a štúdium na vysokej škole
 • Reaktory okolo nás
 • Bezpečnosť v chemickom priemysle

Obnoviteľné zdroje energie, čistenie odpadových vôd

 • Technológie na využitie obnoviteľných zdrojov energie
 • Environmentálne aspekty výrobných procesov

Exkurzia

Firma SLOVNAFT, a.s. a hrad Devín

Bioinžinierstvo a biotechnológia

 • Bunka ako výrobné zariadenie - Ing. V. Illeová
 • Laboratórne a priemyselné bioreaktory - Ing. M. Gramblička
 • Návrh priemyselného fermentora - doc. P. Ačai

Laboratórne práce

Účastník absolvuje počas troch dní šesť inštruktážnych laboratórnych prác vo výskumných laboratóriách ústavu v spolupráci s doktorandmi, s garanciou vedúcich výskumných skupín. Z vybranej laboratórnej práce účastník v spolupráci s učiteľmi a doktorandmi vypracuje a prednesie prezentáciu.

 1. Respirometrické merania a rozložitelnost organického substrátu
 2. Anaeróbny rozklad organických materiálov
 3. Delenie kvapalných zmesí rektifikáciou
 4. Extrakcia kvapalných homogénnych zmesí
 5. Membránová extrakcia
 6. Termochemický rozklad biomasy – drevnej štiepky
 7. Iónová výmena pri čistení odpadových vôd
 8. Oscilačné správanie chemických reaktorov
 9. Reverzná osmóza a nanofiltrácia
 10. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie proteínov v UV oblasti
 11. Chromatografia
 12. Stanovenie enzýmovej aktivity

Predbežný denný program
13. Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva
v dňoch 23.6.- 28.6.2019
na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Nedeľa 23.6.2019 
do 20:00Prezentácia účastníkov, ubytovanie v ŠD Mladá Garda
21:00Brífing účastníkov v spoločenskej miestnosti ŠD Mladá Garda
Pondelok 24.6.2019 
7:50Odchod z ŠD Mladá Garda na fakultu
8:25Raňajky na fakulte
9:30Otvorenie Letnej školy, poučenie o BOZP - CH-17 - prof. M. Polakovič, prodekan FCHPT
 Organizačné pokyny - CH-17 - Ing. M. Variny, vedúci letnej školy
10:00Prednášky - CH-17
 Chemické inžinierstvo, štúdium na VŠ
 Reaktory okolo nás - prof. J. Markoš/doc. J. Haydary
 Bezpečnosť v chemickom priemysle - doc. Z. Labovská
 Technológie na využitie obnoviteľných zdrojov energie - prof. Ľ. Jelemenský
 Environmentálne aspekty výrobných procesov - prof. J. Derco
11:45Obed
12:30Príprava na laboratórne práce
13:00Prvá laboratórna práca
14:45Druhá laboratórna práca
16:30Príprava prezentácie z druhej laboratórnej práce, internet - CH-2112,2113,2114
18:30Večera
19:30Rozchod pred fakultou
Utorok 25.6.2019 
7:50Odchod na fakultu
8:25Raňajky na fakulte
9:00CHEMSHOW - deň otvorených dverí na FCHPT
12:30Obed
13:30Exkurzia vo firme SLOVNAFT, a.s.
16:00Návšteva hradu Devín, voľný program
Streda 26.6.2019 
7:50Odchod na fakultu
8:25Raňajky na fakulte
9:00Tretia laboratórna práca
10:45Štvrtá laboratórna práca
12:30Obed
13:30Príprava prezentácie, internet - CH-2112, 2113, 2114
17:00Večera
18:00Rozchod pred fakultou
Štvrtok 27.6.2019 
7:50Odchod na fakultu
8:25Raňajky na fakulte
9:00Piata laboratórna práca
10:45Šiesta laboratórna práca
12:30Obed
13:30Príprava prezentácie, internet - CH-2112, 2113, 2114
15:30Športové hry, spoločenské stretnutie, kvíz, večera - zasadačka ústavu
21:00Odchod do ŠD Mladá Garda
Piatok 28.6.2019 
7:50Odhlásenie z ubytovania, odchod na fakultu
8:25Raňajky na fakulte
9:00Prezentácie firiem SLOVNAFT, a.s, EVONIK Fermas, a.s., BASF Slovensko, a.s. - CH-17
9:30Prezentácia laboratórnych prác - CH-17
 Vyhodnotenie prezentácií, odovzdanie vecných cien od firemných sponzorov - CH-17
12:30Záver letnej školy - CH-17 - prof. M. Polakovič
do 13:30Obed

Kontaktná osoba

Email: viliam.rizman@stuba.sk

Adresa ústavu

ÚCHEI FCHPT - STU
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37

Webová stránka ústavu


ÚCHEI