Študenti hlásiaci sa na 13. Letnú školu chemického a environmentálneho inžinierstva (rok 2019) boli o svojom prijatí/neprijatí oboznámení pomocou kontaktných údajov, ktoré uviedli v prihláške!

Kontaktná osoba

Email: viliam.rizman@stuba.sk

Adresa ústavu

ÚCHEI FCHPT - STU
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37

Webová stránka ústavu


ÚCHEI