Podmienky

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu ústavu do 5.6.2019.

Adresa ústavu

ÚCHEI FCHPT - STU
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37

Vyrozumenie o zaradení do tohto kurzu s organizačnými pokynmi a programom podujatia Vám pošleme do 14.6.2019. Prijatý uchádzač je povinný zaslať odporúčanie školy a ak má menej ako 18 rokov, aj súhlas rodičov na formulári, ktorý pošleme s oznámením o prijatí.

Kontaktná osoba

Email: viliam.rizman@stuba.sk

Adresa ústavu

ÚCHEI FCHPT - STU
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37

Webová stránka ústavu


ÚCHEI