Fotoarchív minulých letných škôl


13. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2019)

12. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2018)

11. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2017)

10. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2016)

9. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2015)

8. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2014)

7. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2013)

6. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2012)

5. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2011)

4. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2010)

3. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2009)

2. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2008)

1. Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva (2007)

Kontaktná osoba

Email: viliam.rizman@stuba.sk

Adresa ústavu

ÚCHEI FCHPT - STU
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37

Webová stránka ústavu


ÚCHEI