Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Kontakt
Ak máte akekoľvek otázky súvisiace s akreditovaným štúdijným programom chemické inžinierstvo neváhajte a kontaktujte nás.

 

Vedúci oddelení zabezpečujúcich výúčbu odboru:

Doc. Ing. Milan Polakovič, PhD.

Doc. Ing. Gabriel Čík, CSc.

vedúci oddelenia chemického a biochemického inžinierstva

vedúci oddelenia environmentálneho  inžinierstva

Kontakt:
tel.: +421 (0)2 59325254

tel.: (02)52495243, (02)59325 220

Fax: +421 (0)2 52496743

fax: (02)52495243

E-mail: milan.polakovic@stuba.sk

E-mail:gabriel.cik@stuba.sk

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva