Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Možnosti uplatnenia sa v zahraničí

Absolventi špecializácií Chemické a enviromentálne inžinierstvo sa úspešne uplatňujú vo výskumnej, výrobnej i obchodnej činnosti na Slovensku aj v zahraničí.

 

Naši študenti a absolventi majú možnosť pracovať na pracoviskách so špičkovou úrovňou. V nedávnej minulosti a v súčasnosti sa uplatnili na týchto inštitúciách:

Caltech, Los Angeles (USA)
University of Minnesota, Minneapolis (USA)
State University of New York at Buffalo (USA)
ETH Zurich (Švajčiarsko)
University of Birmingham (Ve¾ká Británia)
University College of London (Ve¾ká Británia)
Institul IRTL Rennes (Francúzsko)
ENSIC Nancy (Francúzsko)
TU Linkoping (Švédsko)
TU Karlsruhe (Nemecko)
Universitat Halle-Wittenberg (Nemecko)
Universidade do Minho, Braga (Portugalsko)
University of Gent (Belgicko)
Catholic University of Louvain (Belgicko)
TU Delft (Holandsko)
TU Eindhoven (Holandsko)
Universitad del Pais Vasco (Španielsko)
TU Alcala (Španielsko)
University of Cagliari (Taliansko)

Výrobné podniky chemického, potravinárskeho, biotechnologického, farmaceutického a spotrebného priemyslu, ktoré zamestnávajú našich absolventov, predstavujú významnú časť priemyselnej kapacity na Slovensku. Naši absolventi dlhodobo pracujú vo výskumných inštitúciách v zahraničí, napr.Merck Philadelphia (USA), CSIR Bio-Chemtek Modderfortein (Juhoafrická republika),ETH Zurich (Švajčiarsko), alebo zastávajú riadiace funkcie vo významných inštitúciách ako Slovnaft-MOL Bratislava,Chemosvit, VÚRUP Slovnaft-MOL, International Finance Corp,SCP Neusiedler Ružomberok,Figaro Suchard Bratislava.

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva