Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Výpočtové laboratória 

          Ústav Chemického a enviromentálneho inžinierstva disponuje viacerými špičkovo vybavenými výpočtovými laboratóriami. Do výpočtových laboratórii majú študenti odboru vo¾ný prístup. V týchto miestnostiach majú študenti možnosť pracovať s profesionálnym programovým vybavenín. Samozrejmosťou je možnosť pripojenia na internet.

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva