Úvod

Informacie

Stiahnite si

Semináre

1. seminár

2. seminár

3. seminár

4. seminár

5. seminár

6. seminár

7. seminár

8. seminár

Písomka

9. seminár

10. seminár

 

Cieľ predmetu

 Cieľ predmetu je naučiť študentov prvého ročníka  bilancovať toky energie. Študent po absolvovaní tohto predmetu bude schopný aplikovať entalpické bilancie na jednoduché a zložitejšie systémy bez a s chemickou reakciou v oblasti chemických a potravinárskych výrob.

Postupne sa naučia  určovať entalpie materiálových prúdov vzhľadom k referenčnému stavu, vrátane entalpie vodnej pary.  Vypočítať využitie a straty tepla uvoľneného, resp. dodaného do systému.