Úvod

Informacie

Stiahnite si

Semináre

1. seminár

2. seminár

3. seminár

4. seminár

5. seminár

6. seminár

7. seminár

8. seminár

Písomka

9. seminár

10. seminár

 

Príklad 9.1

  Pri výrobe haseného vápna, na stavbu rodinného domu, sa zmiešalo 50 kg páleného vápna s vodou. Pálené vápno obsahuje 10 hmot. % nereagujúcich prímesí, zvyšok  je CaO. Teplota vystupujúcej suspenzie je 50°C. Straty tepla do okolia predstavujú 13 % z tepla uvoľneného pri reakcii. Teplota vstupujúcich reaktantov je 20°C.

Stredné špecifické tepelné kapacita zložiek sú v tepelnom intervale  (20-50)°C

cps (Ca(OH)2) = 1106 J kg-1 K-1

cps (nereagujúce prímesi) = 800 J kg-1 K-1

cpl (H2O) = 4200 J kg-1 K-1

cps (CaO) = 765 J kg-1 K-1

    Reakčná entalpia reakcie ΔrH (20°C) = - 81 500 J mol-1, straty tepla do okolia predstavujú 13 % z tepla uvoľneného pri reakcii. Predpokladajte, že stupeň premeny CaO je rovný jednej. Vypočítajte koľko vody sa zmiešalo s páleným vápnom, zloženie vystupujúcej suspenzie a stupeň premeny vody.

 

Riešenie 9.1

A - CaO, B - nereagujúce prímesi,

C - H2O, D - Ca(OH)2

 

 

 

Materiálová bilancia

 

 

Pálené vápno

Voda

Zdroj

Hasené vápno

A

m1w1A = 45

-

νAξMA = -45,00

 

B

m1w1B =5

-

-

m3w3B =5

C

-

m2w2C

νCξ MC = -14,46

m3w3C

D

-

-

νDξ MD = 59,46

m3w3D=59,46

n1 = 50

m2

0

m3

 

Entalpická bilancia

 

Referenčný stav: prúd 1: tref  = 20°C, s

                                                                            prúd 2: tref  = 20°C, l

 

Q1= 0     Refer. stav tref = 20°C (s) → Daný stav t1 = 20°C (s)

Q2= 0     Refer. stav tref = 20°C (l) → Daný stav t2 = 20°C (l)

   

    -doplnením do entalpickej bilancie

Z materiálovej bilancii vody:

 

Zloženie výstupného prúdu:

 

Stupeň premeny vody: