Úvod

Informacie

Stiahnite si

Semináre

1. seminár

2. seminár

3. seminár

4. seminár

5. seminár

6. seminár

7. seminár

8. seminár

Písomka

9. seminár

10. seminár

 

Entalpia viaczložkových zmesi

Príklad 5.1

Z hlavy rektifikačnej kolóny vstupujú pary acetónu a benzénu do kondenzátora pár. Tok pár je 14,76 kmol h-1. Zloženie pár o teplote 59,9°C je 82 % acetónu a 18 % benzénu. V kondenzátore pary skondenzujú pri uvedenej teplote a ochladia sa na teplotu 40,0°C. Na chladenie pár sa používa voda o teplote 20°C. (voda nie je v priamom kontakte s kondenzovanou parou.) Maximálna teplota vody na výstupe z kondenzátora je 40°C. Vypočítajte spotrebu chladiacej vody v kondenzátore pár.

 

Riešenie 5.1

A - Acetón

B - Benzén

C - Voda

n1= 14,76 kmol h-1

t1 = 59,9°C     t3 = 20°C

t2 = 40°C        t4 = 40°C

Referenčný stav

prúd 1, 2: tref = 59,9°C (g)

prúd 3, 4: tref = 20°C (l)

Materiálová bilancia

n1=n2     m3=m4

Entalpická bilancia