Úvod

Informacie

Stiahnite si

Semináre

1. seminár

2. seminár

3. seminár

4. seminár

5. seminár

6. seminár

7. seminár

8. seminár

Písomka

9. seminár

10. seminár

 

Zmiešavania

Príklad 3.1

Aká bude výsledná teplota vody, ktorá vznikne zmiešaním 100 kg vody o teplote 20°C s 10 kg nasýtenej vodnej pary pri tlaku 0,16 MPa?

Riešenie 3.1

m1 = 100 kg, t1 = 20°C

p1 = 101,325 kPa

m2 = 10 kg,

p2 = 0,16 MPa tv2 = 113,32°C

Qstr = 0,1 Qdod.parou

cpl = 4,19 kJ kg-1 K-1  < 0; 150>°C

 

Materiálová bilancia        

 

Referenčný stav   0°C, (l) 

m1 + m2 = m3    → 

                    m3 = 100 + 10 = 110 kg   

Entalpická bilancia                                                   

Q1 + Q2 + Qd = Q3 +Qstr      m1h1 + m2h2 = m3h3+ 0,1m2h2     

h1:         Refer. stav → Daný stav                                 

         tref = 0°C, (l)  → t1 = 20°C, (l)                                   

         h1 = cp1l ( t1- tref ) = 4,19×(20 - 0) = 83,8 kJ kg-1 

h2:         Refer. stav → Daný stav                                 

         tref = 0°C, (l)  → tv2, (l) →  tv2, (g)                             

         h2 = cp2l ( tv2- tref ) + Δvyphtv2 = h2"= 2696,8 kJ kg-1

h3:         Refer. stav → Daný stav                                 

         tref = 0°C, (l)  → tv3, (l)                      

         h3 = cp3l ( t3- tref ) = 4,19×(t3- 0) doplníme do Entalpickej bilancie

 

m1h1 + m2h2 = m3h3+ 0,1 m2h2 m1h1 + 0,9 m2h2 = m3cp3l ( t3- tref )

t3 = (m1h1 + 0,9 m2h2)/ (m3cp3l) + tref = (100 × 83,8 + 10 × 2696,8)/(110 × 4,19) =

                                                                                    = 76,69 °C