Úvod

Informacie

Stiahnite si

Semináre

1. seminár

2. seminár

3. seminár

4. seminár

5. seminár

6. seminár

7. seminár

8. seminár

Písomka

9. seminár

10. seminár

 

Garant predmetu

 Doc. Ing. Elena Graczová PhD.

         Vyučujúci

Krúžok 11 CH261  Pondelok 15 - 17 hod.

Vyučujúci Ing. Pavel Timár PhD.

Krúžok 41 CH250  Streda 9 - 11 hod.

Krúžok 42 CH250  Streda 11 - 13 hod.

Vyučujúci Doc. Ing. Elena Graczová PhD.

       Informácie o predmete

Rozsah predmetu sú 2 hodiny týždenne vo forme semináru. Každý seminár je doplnený o príklady uverejnené na tejto stránke. Ukončenie semináru je vo forme klasifikovaného zápočtu, ktorý je ohodnotený dvoma kreditmi.

        Literatúra

M. Bafrnec a kol. Chemické inžinierstvo I, Malé centrum, Bratislava 1999

Kolektív: Chemické inžinierstvo. Príklady a úlohy, STU Bratislava 1996

Tabuľky z chemického inžinierstva, Vydavateľstvo STU, Bratislava 2000