Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
       Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi

Ľudia


    Momentálne má ústav 43 zamestnancov, rozčlenených na pedagogických pracovníkov, pracovníkov vedy a výskumu a technicko-hospodárskych pracovníkov.

Rada ústavu
Doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD (riaditeľ ÚCHEI)
Prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. (zástupca riaditeľa ÚCHEI )
Prof. Ing. Milan Polakovič, PhD. (vedúci oddelenia CHI )
Doc. Ing. Gabriel Čík, PhD. (vedúci oddelenia EI )
RNDr. Mária Foldesová (tajomník ÚCHEI)
Prof. Ing. Jozej Markoš, PhD. (profesor)
Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. (profesor)

Pedagogická rada
Prof. Ing. Jozej Markoš, PhD. (zodpovedný za OCHBI)
Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (zodpovedná za OEI)

English