Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
prof. Ing. Ján Derco DrSc.

 • člen výkonného výboru Asociácie čistiarenských expertov SR (AČE SR)
 • člen Council of the European Water Association (EWA) - zástupca AČE SR
 • člen International Water Association (IWA)
 • člen Management Committee of the IWA Specialist Group on Pretreatment of Industrial Wastewaters
 • člen redakčnej rady časopisu Journal of Polish Environmental Studies

Kontakt:
Kancelária: 730
tel: +421 (0)2 59325 231
fax: +421 2 52495243
email: jan.derco@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1977 Ing. v odbore Chemické inžinierstvo - STU Bratislava
 • 1984 PhD. v odbore Chemické inžinierstvo - STU Bratislava
 • 1989 Doc. v odbore Technológia vody
 • 2014 Doc. v odbore chemické technológie
 • 2015 DrSc. v odbore Chemické inžinierstvo

Kariéra

1978 - 1989 Katedra chémie a technológie životného prostredia CHTF SVŠT Bratislava (asistent, odborný asistent)

od roku 1989 Katedra environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava

od roku 1996 – externý prednášajúci na VUT v Brne, Ústav chémie a technológie životného prostredia

2002–2005 zástupca vedúceho Katedry environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava,

august - november 2008, University of Cagliari, Taliansko, hosťujúci profesor


Výskum člen výskumnej skupiny: Environmentálne inžinierstvo: úprava a čistenie vôd
 • vplyv ťažkých kovov na biologické procesy čistenia odpadových vôd a stabilizácie kalu
 • modelovanie procesov a bioreaktorov čistenia odpadových vôd
 • využitie simulačných programov pri navrhovaní a prevádzkovaní procesov a technológií čistenia odpadových vôd
 • využitie ozónu na odstraňovanie a transformáciu biologicky rezistentných a toxických látok a minimalizáciu produkcie prebytočného kalu


Výskumné projekty a granty od r. 1986 ŠPZV IV-1-401 - zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy(1986-89)
Projekt A 39/91 - zodpovedný riešiteľ(1991-93)
Grant GAV 11103-94 - zodpovedný riešiteľ (1994-96)
Grant VEGA 1/4204/97 - zodpovedný riešiteľ (1997-2000)
Grant VEGA 1/7346/20 - zodpovedný riešiteľ (2000-2003)
Projekt MŠ SR č. 103 CZE - zodpovedný riešiteľ (2004-2005)
Grant VEGA 1/1382/04 - zodpovedný riešiteľ (2004-2006)
Projekt APVV SK-SI-01506 - zodpovedný riešiteľ (2006-2007)

Publikačná aktivita

78 pôvodných vedeckých prác v recenzovaných časopisoch, z toho 54 prác v CC a CA časopisoch

Najvýznamnejšie publikácie:
 • 1. Derco J., Králik M., Bodík I., Farkaš J.: The Optimization of Hydraulic Protection of Groundwater. Polish Journal of Environmental Studies. 1 (2), 3-8 (1992)
 • 2. Derco J., Králik M., Kovács A., Berešíková Z., Žarnovský Ľ.: Modelling of Carrousel Plant by an Intermittently Aerated Activated Sludge Process. Polish J. Environ. Studies 4 (1), 25-30 (1994)
 • 3. Derco J., Králik M., Hutňan M., Bodík I., Černák R.: Modelling of the Carrousel Plant. Wat. Sci. Tech. 30 (6), 345-354 (1994)
 • 4. Žarnovský Ľ., Derco J., Kuffa R., Drtil M.: The Influence of Cadmium on Activated Sludge Activity. Wat. Sci. Tech. 30 (11), 235-242 (1994)
 • 5. Derco J., Žarnovský Ľ., Kuffa R., Liptáková E.: Influence of Iron and Aluminium Salts on Activated Sludge Process During Simultaneous Precipitation of Phosphorus. Polish J. Environ. Studies. 5 (6), 23-28 (1996)
 • 6. Derco J., Kuffa R., Kušnierová J., Fargašová A.: Influence of Phosphorus Precipitants on Activated Sludge Activity. J. Trace Microprobe Technique. 16 (4) 417-425 (1998)
 • 7. Derco J, Kovács A., Králik M., Shansab S.: Modelling of An Intermittently Aerated Completely Mixing Activated Sludge Reactor. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems 5 (4) 313-336 (1999)
 • 8. Derco J., Králik M., Kovács A.: Modelling of Nutrient Removal Processes in an Intermittently aeraterd Bioreactor. J. Chem. Biochem. Eng. Q. 15 (4) 167-174 (2001)
 • 9. Derco J., Gulyásová A., Horňák M.: Influence of Ozonation on Biodegradability of Refractory Organics in a Landfill Leachate. Chem. Papers 56 (1) 41- 44 (2002)
 • 10. Derco J., Kassai A.: Biological Denitrification in a Fluidised Bed Reactor. Chem. Listy, Symposia. 96, S260-S292 (2002)
 • 11. Derco J., Mitaľová L.: Utilization of Ozone for Treatment of Wastewaters Containing Biologically Resistant Organic Pollutants. Chem. Listy, 99, S63-S81 (2005)
 • 12. 4.Almásiová B., Derco J., Černochová L., Jakubčová Z.: Solubilisation of excees activated sludge with ozone, Proceedings of 34rd International conference of Slovak society of chemical engineering , Tatranske Matliare, Slovak Republic, 177, CD-ROM. (2007)
 • 13. Almásiová B., Derco J., Kassai A., Gotvajn Zgajnar A., Cisárová L.: Využitie ozonizácie na zníženie obsahu 2-MBT vo vodách, Zb. 7. Medzinárodná bienálna konferencia Odpadní vody-Wastewater 2007, 9-12 (2007)
 • 14. Almásiová B., Derco J., Černochová L.: Transformácia prebytočného kalu ozónom, Zb. 7. Medzinárodná bienálna konferencia Odpadní vody-Wastewater 2007, 5-8 (2007)
 • 15. Jakubčová Z., Derco J., Almásiová B.: Využitie ozónu na znižovanie produkcie prebytočného kalu, Vodní hospodářství 57(6), 215-216 (2007)
 • 16. Govajn Zgajnar A., Derco J., Tišler T., Zagorc-Koncan J.: Optimisation of coagulation and flocculation processes for pretreatment of industrial landfill leachate, Proceedings of the XIth International waste management and landfill symposium, Margheritadi Pula, Cagliari, Sardiniua, Italy, 199-200 (2007)
 • 17. Zagor.Kocan J., Derco J., Govajn Zgajnar A.: Applicability of Fenton ś reactions in treatment of fresh and mature landfill leachate,Proceedings of the XIth International waste management and landfill symposium, Margheritadi Pula, Cagliari, Sardiniua, Italy, CD-ROM (2007)
 • 18. Gajdoš L., Pietrelli L., Cicarello A., Derco J.: Elimination of polyethylene glycol from aqueous solution using activated carbon and ozonation, Polish J. Environ. Studies 16(3), 385-388 (2007)
 • 19. Černochová L., Derco J., Schuetze M.: Utilization of dynamic simulation for intensification of WWTP, Zb. 7. Medzinárodná bienálna konferencia Odpadní vody-Wastewater 2007, 33-36 (2007)
 • 20. Gajdoš L., Munka K., Karácsonyová M., Derco J.: Aplikácia oxidu chloričitého ako dezinfekčného činidla na úpravu vody, Chemické listy 101, 480-485 (2007)
English