Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Prof. Ing. Gabriel Čík CSc.

- vedúci Oddelenia environmentálneho inžinierstva ÚCHEI FCHPT STU Bratislava - člen Vedeckej rady FCHPT STU Bratislava - člen Rady ÚCHEI - člen redakčnej rady odborného časopisu Odpady


Kontakt:
Kancelária: 732
tel: +421 (0)2 59325 220
fax: +421 (0)2 52495243
email: gabriel.cik@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1972 Ing. v odbore Technológia makromolekulových látok, CHTF SVŠT Bratislava
 • 1978 PhD. v odbore Technológia makromolekulových látok, CHTF SVŠT Bratislava
 • 1985 Doc. v odbore Technológia makromolekulových látok, CHTF SVŠT Bratislava
 • 2006 Prof. v odbore Technológia makromolekulových látok, FCHPT STU Bratislava

Kariéra
 • 1973-1992 Katedra textilu, celulózy a papiera CHTF SVŠT Bratislava
 • 1982-1986 vedúci Výskumno-výrobného združenia, Polygrafické závody, Bratislava
 • 1993-doteraz Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚCHEI FCHPT STU Bratislava (vedúci od r. 2002)

Výskum člen výskumnej skupiny: Zneškodňovanie chemických odpadov a hodnotenie environmentálneho rizika
 • Vedúci výskumnej skupiny Zneškodňovanie chemických odpadov, environmentálna katalýza a hodnotenie environmentálneho rizika
 • - heterogénna katalýza
 • - ochrana ovzdušia
 • - nespaľovacie technológie ochrany prostrediaPublikačná aktivita

60 pôvodných vedeckých prác registrovaných v CC, 21 vedeckých prác v ostatných recenzovaných časopisoch, 65 prednášok a posterov, 20 patentov a autorských osvedčení, 1 monografia (učebnica), 5 skríptn

Najvýznamnejšie publikácie:
 • 1. G.Čík,J.Bujdáková,F.Šeršeň: Study of the influence of photochemically genereted reactive oxygen species by oligomeric thiophenes incorporated in the ZSM-5 zeolite microstrucrure on fungicidal and antibacterial properties. Chemosphere 44 (2001) 313-319.
 • 2. G. Čík,J. Krajčovič, P. Veis, D. Végh, F. Šeršeň: Characterization and properties of copolymer of dipyrodo-[3,2-a;2’,3’-c]-thien-[3,4-c]azine with 3-dodecylthiophene, Synth. Met. 118(1-3) (2001) 111-119.
 • 3. G. Čík, F.Šeršeň, L.Dlhaň: Electric conductivity of poly(3-dodecylthiophene) and its dependence on the conformational changes of polymer chains, Czech. J. Phys. 51 (2001) 257-271
 • 4. G.Čík, F.Šeršeň, A.Bumbálová: In situ spin-trapping of .OH radicals photochemically generated by thiophene oligomers incorporated in ZSM-5 zeolite microstructure in aqueous medium, Micropor. Mesopor. Mater. 46 (2001) 81-86.
 • 5. G.Čík, F.Šeršeň, L. Dlháň, I. Červeň, A. Staško, D. Végh: Study of magnetic properties of copolymer of 3-dodecylthiophene and 2,3-R,R-thieno[3,4]pyrazine, Synth. Met. 130 (2002) 213-220
 • 6. D. Barančok, J. Cirák, P. Tomčík, K. Gmucová, G. Čík: Voltcoulometric experiment on carbon ultramicroelectrodes coated with LB layers, Mater. Sci. Eng. C 22 (2002) 377-379
 • 7. G. Čík, M. Hubinová, F. Šeršeň, V. Brezová: Study of the influence of water on oxidative properties of Fe3+ in ZSM-5 zeolite channels, Collect. Czech. Chem. Commun. 67 (2002) 1743-1759.
 • 8. F. Šeršeň, G. Čík, P. Veis: Study of conformational changes in poly(3-dodecylthiophene) dependent on backbone stereoregularity using spin-probe technique, Appl. Polym. Sci. 88 (2003) 2215-2223
 • 9. M. Hubinová, G.Čík: Reactions of volatile organic compounds in troposphere, Chem. Listy 10 (2004) 891-902.
 • 10. G.Čík, P. Zálupský , J. Cirák, P. Tomčík, D. Végh : Structural model of Langmuir monomolecular layer of mono n-octyl-ester of 3(3-thienyl)glutaric acid trimer at the air-water interface, Synth. Met. 139 (2003) 355-360.
 • 11. G. Čík, M. Hubinová, F. Šeršeň, J. Krištín, M. Antošová: Photocatalytic degradation of 4-chlorophenol by .OH radicals generated by thiophene oligomers incorporated in ZSM-5 zeolite channels, Collect. Czech. Chem. Commun. 68 (2003) 2219-2030.
 • 12. G. Čík, J. Krajčovič, M. Hubinová, J. Krištín, I. Červeň, F. Šeršeň: Properties of copolymer of 2,2´:5´,2´´-terthiophene-5,5´´-dicarboxylic acid and polyethylene oxide, Synth. Met. 140 (2-3) (2004) 303-309.
 • 13. A. Popovičová, G. Čík, M. Hubinová: Measurement of benzene adsorption on carbon fibre sorbents, Chem. Listy 98 (2004) 354-360.
 • 14. I. Bugár, J. Kováč, K. Matuszna, V. Lukeš, G. Čík: Polymer structure characterization of polythiophenes by fluorescence spectroscopy in solution, Laser Phys. 14(4) (2004) 527-532.
 • 15. G. Čík, F. Šeršeň, L. Dlháň: Study of polaron interactions of regiorandom poly(3-dodecylthiophene) and their influence on magnetic properties, Synth. Met. 144 (2004) 55-60.
 • 16. F. Šeršeň, G. Čík, E. Havránek, M. Sýkorová: Bio-remediation by natural zeolite on plants cultivated in medium contaminated by heavy metals, FEB-Fresenius Environ. Bull. 14(1) 13-17.
 • 17. G. Čík, Z. Végh, F. Šeršeň, J. Krištín, B. Lakatoš, P. Fejdi: Copolymer of alkylated oligothiophene with polyethylene oxide: synthesis and properties, Synth. Met. 149 (2005) 31-38.
English