Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Doc. Ing. Ján Stopka PhD.

 • Delegát SSCHI v sekcii “Working Party for Education" pri Európskej federácii Chemického Inžinierstva od 2002

Kontakt:
Kancelária: D-3126
tel: +421 (0)2 59325 263
fax: 52496743
email: jan.stopka@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1980: Ing. v odbore chemické inžinierstvo – Slovenská technická univerzita (STU) Bratislava
 • 1992: PhD. v odbore chemické inžinierstvo – STU Bratislava

Kariéra
 • 1981: interný ašpirant - Katedra chemického a biochemického inžinierstva STU Bratislava
 • 1982: asistent a odborný asistent - Katedra chemického a biochemického inžinierstva STU Bratislava
 • 2003: docent - Katedra chemického a biochemického inžinierstva STU Bratislava

Výskum člen výskumnej skupiny: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo
 • prúdenie zriedených roztokov polymérov
 • reológia tekutín
 • matematické modelovanie prúdenia, prestupu tepla a látky
 • mikrofiltrácia cez keramické membrány
 • biosorpcia ťažkých kovov

Spolupráca s priemyslom
 • Stopka J., Bafrnec M., Juma M.: Program na výpočet teplotných polí a polí stupňa zvulkanizovania osobných autopláštov, ZoD 177/1996 pre MATADOR a.s. Púchov (1997)


Publikačná aktivita

18 pôvodných článkov v recenzovaných časopisoch, 1 skriptá, 3 autorské osvedčenia, spolupráca s priemyslom.

Najvýznamnejšie publikácie:
 • Mierka O., Stopka J., Mierka O., Jr.: Improved cogeneration conditions against the past, Ropa, uhlie a petrochémia, 45 (1-2), 2003, s. 24 – 31.
 • Stopka J., Bugan S. G., Broussous L., Schlosser, Larbot A., Microfiltration of Beer Yeast Suspensions Through Stamped Ceramic Membranes, Separation and Purification Methods, 59 (2001) 9.
 • Stopka J., Schlosser S., Dömény Z., Šmogrovičová D., Flux decline in microfiltration of beer and related solutions of model foulants through ceramic membranes, Polish Journal of Environmental Studies, 9 (2000) 65-69.
 • Bugan G. S., Dömény Z., Šmogrovičová D., Švitel J., Šturdík E., Stopka J., Schlosser, Ceramic membrane cross-flow microfiltration for beer recovery from tank bottoms, Monatsschrift fur Brauwissenchaft, 53 (2000) 229-233.
 • Stopka J., Schlosser, Dömény Z., Šmogrovičová D., Fouling of ceramic membranes in microfiltration of beer yeast suspensions and solutions of model foulants, Journal of Colloid and Surface Chemistry, 3 (1999) 8-14
 • Mierka O., Timár P., Stopka J., Hydrodynamics of vertical pneumatic transport, Petroleum and Coal, 39 (1997) 45 - 49.
 • Timár P., Mierka O., Stopka J., Solution of problems concerned with mathemetical modelling of vertical pneumatic conveying, Petroleum and Coal, 39 (1997) 36 - 39.
 • Mierka O., Timár P., Bafrnec M., Stopka J., Choice of the operating velocity of the carrier gas by means of a mathematical model for pneumatic transport, Powder Handling & Processing, 6 (1994) 291 - 294.
 • Mierka O., Timár P., Bafrnec M., Stopka J., Slip velocity of particulate solids in vertical pneumatic transport, Powder Handling & Processing, 4 (1992) 185 - 188.
English