Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
       Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Doc. Ing. Elena Graczová PhD.

 

Člen odbornej komisie pre doktorandské štúdium vo vednom odbore 28-30-9 Chemické inžiniersrtvo a riadenie procesov od roku 2005.

 

Člen medzinárodnej komisie EFCE (European Federation of Chemical Engineering), pracovnej skupiny pre termodynamiku a transportné vlastnosti (Working Party on Thermodynamics and Transport Propertiesod) od roku 2007.

 


Kontakt:
Kancelária: D-3126, L-3140
tel: +421 (0)2 59325 760
fax: +421 2 59325250
email: elena.graczova@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------


 

Učebnice:

1.  Graczová E., Timár P.: Energetické inžinierstvi. Vydavateľstvo SPEKTRUM STU Bratislava, 2021. ISBN 978-80-227-5082-0

2.  Graczová E., Timár P.: Energy Balances. Vydavateľstvo SPEKTRUM STU Bratislava, 2021. (jazyk ang.) v tlači


Vzdelanie

1980: Ing. v odbore Chemické inžinierstvo - Slovenská technická univerzita (STU) Bratislava

1991: PhD. v odbore Chemické inžinierstvo - STU Bratislava

2002: docent  v odbore  Chemické inžinierstvo


Kariéra

1980 - 89: Katedra chemického a biochemického inžinierstva STU Bratislava (interný ašpirant, externý ašpirant)

1985 - 2001: asistent a odborný asistent

od 2002 : docent ; Katedra chemického a biochemického inžinierstva STU Bratislava

2003 - 2009: ČR, VUCHT v Brne, Ústav chemie materiálu, prednášky z Chemického inžinierstva I a II, (externý učiteľ)´


Výskum člen výskumnej skupiny: Difúzne a separačné procesy

 Fázové rovnováhy viaczložkových viacfázových systémov :   

 Rovnováha kvapalina - para (vývoj a testovanie nových experimentálnych aparatúr a metód)  

 Meranie, korelácie a predpoveď rovnovážnych údajov kvapalina - para viaczložkových systémov  

 Rovnováha kvapalina - kvapalina viaczložkových extrakčných systémov (meranie, korelácie a predpoveď)  

 Vlastnosti extrakčných rozpúšťadiel; zmesové rozpúšťadlá  

TCDB - Elektronická databáza parametrov ternárneho príspevku  najpoužívanejším GE rovnicíc (NRTL, UNIQUAC, Wilsonovej rovnica a Redlich-Kisterov rozvoj)  http://kchbi.chtf.stuba.sk/TCDB/  

 Aplikácia ternárneho príspevku v modelových výpočtoch azeotropických a extrakčných destilačných kolón  

Extrakčné destilácie azeotropických zmesí v prítomnosti iónových kvapalín; návrhové výpočty extrakčných destilačných kolón  

Extrakcia azeotropických zmesí s použitím iónových kvapalín; návrhové výpočty zariadení  

Regenerácia iónových kvapalín, experimentálne stanovenia, modelové výpočty

 

 

 

 

 

 


Výskumné projekty

Graczová E., Steltenpohl P.: Spresnenie opisu viaczložkovej rovnováhy kapalina-para a kvapalina-kvapalina pre potreby separácie kvapalín destiláciou, extrakciou a extrakčnou destiláciou.VEGA 1/3581/06, Bratislava.

Graczová E.,SteltenGraczová E.,Steltenpohl P. : Tvorba databázy parametrov ternárnej korekcie rovníc pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku a jej použitie v modelových výpočtoch separácie viaczložkových viacfázových systémov,VEGA 1/1429/2010, 1/2010-12/2011, Bratislava .  http://kchbi.chtf.stuba.sk/TCDB/

Graczová E., Steltenpohl P., Chlebovec M.: Spresnenie termodynamického opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina-kvapalina-para pre potreby modelovania separačných zariadení. APVV-0353-06, Bratislava 2/2007-6/2010

Graczová E., Steltenpohl P: Modelovanie separácie azeotropických zmesi prostredníctvom extrakcie/extrakčnej destilácie a regenerácie rozpúšťadiel. APVV, reg. číslo APVV-0858-12.

 

 

Graczová E.., Steltenpohl P.:  APVV, reg. číslo  APVV-18-0232.  Regenerácia iónových kvapalín používaných v separačných procesoch. (1.7.2019 – 30.6.2023) 


Spolupráca s priemyslom

Šoóš M., Graczová E., Jelemenský L., Steltenpohl P., Markoš J.: Design of batch distillation column for separation of secondary chemicals from reaction mixture. Bratislava, ZoD 130/2001. CIBA Spezialitätenchemie AG, Švajčiarsko 2001.

Graczová E., Steltenpohl P.: Isobaric vapour-liquid equilibrium data. Bratislava, ZoD 131/2001. CIBA Spezialitätenchemie AG, Basel, Švajčiarsko 2001.

Graczová E., Molnár A., Ordogová M., Benčo R., Hroncová V.: Isobaric vapour-liquid equilibrium data measurement. Bratislava, ZoD 47/2003. CIBA Spezialitätenchemie AG, Švajčiarsko 2003.
 
Molnár A., Graczová E.: Tinosorb production – separation of multicomponent with batch distillation. Bratislava, ZoD 46/2003. CIBA Spezialitätenchemie AG, Basel, Švajčiarsko 2003.
 
Graczová E., Molnár A., Ordogová M., Benčo R., Hroncová V.: Isobaric vapour-liquid equilibrium data. Bratislava, ZoD 47/2003. CIBA Spezialitätenchemie AG, Basel, Švajčiarsko 2003.
 
Graczová E.: Phase diagram of the binary systém Tinosan VP2197-1 – 4,4´-dichloro-2-carboxyl-diphenylether. Bratislava ZoD 124/2003. CIBA Spezialitätenchemie Grenzach GmbH,  Germany 2002/03. 
 
Graczová E., Steltenpohl P., Ordogová M.: Isobaric binary equilibrium data of formic acid with selected compounds. Bratislava ZoD 48/2004. CIBA Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Germany 2004.
 
Steltenpohl P., Graczová E., Ordogová M.: Modelovanie separácie pyridínu azeotropickou destiláciou. Analyza a priprava rovnovaznych podkladov pre separaciu pyridinu. Bratilava, ZoD 165/2005. CIBA Spezialitätenchemie Basel, Švajčiarsko 2005.  
 
Graczová E., Steltenpohl P., Ordogová M.:  Survey of possibilities to concentrate water solution of amonia. Measurement and evaluation of distillation curves. Bratislava, ZoD 153/2005. CIBA Spezialitätenchemie Basel, Švajčiarsko 2005.
 
Graczová E., Steltenpohl P., Ordogová M.: Saturated vapour pressure of selected bromoanisoles. Bratislava, ZoD 021/2008. CIBA Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Germany 2008.
 
Dudáš. J., Graczová E.: Delenie viaczložkových zmesí. VUCHT a.s. Bratislava (Šaľa). ZoD 45/2013.
 
Graczová E.: Meranie fázovej rovnováhy kvapalina-para, prešetrenie azeotropu v zmesi o-PDA a p-PDA. VUCHT a.s.,  Bratislava 2016. ZoD 076/16
 

Publikačná aktivita

41 pôvodných článkov v recenzovaných časopisoch.

Najvýznamnejšie publikácie:

  E. Graczová, T. Huňarová, J. Surový: A modified Gillespiestill for measurement vapour-liquid equilibrium. Coll. Czech. Chem. Commun 52, 258 (1987).

J. Surový, E. Graczová, J. Dojčanský: Measurement of vapour-liquid equilibrium data of liquids with low vapour pressure. Coll. Czech. Chem. Commun 52, 264 (1987).

J. Ovečková, E. Graczová, J. Surový: Vplyv prídavku DEG na extrakčné charakteristiky zmesového rozpúšťadla NMP-EG. RAU 30, 57 (1988).

J. Surový, E. Graczová, J. Ovečková: Vapour-liquid equilibrium in the binary systems formed by ethylene glycol, diethylene glycol and N-methylpyrrolidone. Coll. Czech. Chem. Commun 54, 2856 (1989).

J. Surový. J. Ovečková, E. Graczová: A modification of the inert gas stripping method for measuring the limiting activity coefficient. Coll. Czech. Chem. Commun 55, 1457 (1990).

J. Ovečková, E. Graczová, J. Surový: Influence of nonideality of a ternary solvent on its extraction characteristics. Coll. Czech. Chem. Commun 55, 1465 (1990).

J. Ovečková, J. Surový, E. Graczová: A modified method for vapour-liquid equilibria measurement by inert gas stripping. Fluid Phase Equilibria 68, 163 (1991).

E. Graczová, J. Surový, S. Bafrncová: Ternary corrections in the liquid-liquid equilibria computation for the three-component systems containing components of mixed solvent N-methylpyrrolidone - ethylene glycol. Coll. Czech. Chem. Commun 57, 7 (1992).

E. Graczová, J. Surový: Ternary corrections in the liquid-liquid equilibria for four-component system heptane - toluene -N-methylpyrrolidone - ethylene glycol. Coll. Czech. Chem. Commun 57, 16 (1992).

J. Surový, J. Ovečková, E. Graczová: The effect of vapour space volume on vapour-liquid equilibrium measured by stripping with an inert gas stream. Coll. Czech. Chem. Commun 58, 2069 (1993).

E. Graczová, J. Surový, J. Kozma, J. Ovečková: Isobaric binary equilibrium data for system water-benzthiazole at 101,3 kPa. Chemical Papers 43, 75-78 (1993). 

 J. Surový, E. Graczová, S. Bafrncová: Modified apparatus for measuring V-L equilibria by static method. Coll. Czech. Chem. Commun 59, 1729 (1994).

E. Graczová, J. Surový: Treatment of Isothermal x-y P Equilibrium Data. Chem. Papers 49 (1) 1 (1996).

J. M. Lisý, P. Šimon, S. Bafrncová, E. Graczová: Least squares estimation of parameters in implicit models. Comput. Chem. 23, 587-595 (1999).

E. Graczová, J. Surový: Isothermal vapour - liquid equilibrium data for the system toluene - N-methypyrrolidone at 40 °C, 50°C , and 60°C . Chem. Papers 53 (6) 428-430 (1999).

E. Graczová, J.Surový: Vapour-liquid equilibrium for the binary systém dimethylformamide - ethylene glykol. Chem. Papers 55, 386-390 (2001).

J.M.Lisý, E. Graczová: Závislosť tlaku nasýtenej pary čistej kvapaliny od teploty. RAU 43, 3 (2001).

M. Šoóš, E. Graczová, J. Markoš, A. Molnár, P. Steltenpohl: Design and simulation of distillation column for dichloropropane separation from multicomponent mixture. Chemical Eng. and Processing 42 (4), 273-284 (2003).

Graczová E., Steltenpohl P., Bafrncova S., Bálintová L., Kršačková E.: Correlation of Vapour–Liquid Equilibrium Data of Ternary Systems. Chem. Papers 58, 442-446 (2004).  

 Graczová E., Steltenpohl P., and Bafrncová,S., Extractive Distillation: Prediction of the Vapour – Liquid Equilibrium Data of Multi-Component Systems, In Chemical Engineering Transactions, Vol. 7, 339-344, AIDIC, Milano, 2005.  Steltenpohl P., Chlebovec M. and Graczová E.: Simulation of Toluene Extractive Distillation from a Mixture with Heptane. Chem. Papers 59, 421-427(2005).

Steltenpohl P., Graczová E.: Vapor–liquid equilibria of selected components in propylene oxide production J. Chem. Eng. Data 53, 1579-1582 (2008).

Graczová E., Steltenpohl P.: Phase equilibria of binary systems comprising formic acid, N,N-dimethylformamide, 1-chloro-2-ethylhexane and 2-ethyl-1-hexanol. J. Chem. Eng. Data 53, 1785-1788 (2008).

Graczová Elena; Steltenpohl P.: Vapor–liquid equilibria of binary systems comprising 1-chloro-2-ethylhexane and 2-ethyl-1-hexanol. J. Chem. Eng. Data 53, 2475-2478 (2008)

Steltenpohl P. , Graczová E., and M. Chlebovec, Extractive distillation of C7 hydrocarbon mixture in the presence of furfural. Chemical Engineering Transactions 18, 201-206 ( 2009). ISSN 1974-9791

Graczová E., Steltenpohl P., Chlebovec M. and Labovský J., Improvement of Accuracy of the More Component Vapor–Liquid Equilibria Prediction for the Purpose of Separation Process Modelling. Chemical Engineering Transactions 18, 208-212 (2009). ISSN 1974-9791

Steltenpohl Pavol,Elena Graczová: Application of the extended NRTL equation for the ternary liqui – liquid and vapor – liquid – liquid  simulation Chem. Papers 64 (3) 310-317 (2010).

 Labovská Z., Steltenpohl P. , Graczová E.: Extractive distillation modeling and simulation for the ternary system 2-methoxy-2-methylpropane-methanol-butan-1-ol. Chem. Papers 66 (6) 556-565 (2012).    

Graczova E., Steltenpohl P., Šoltés M., Katriňák T.: Design calculation of an extractor for aromatic and aliphatic hydrocarbons separation using ionic liquid. Chem. Paper 67 (12), 1548-15559 (2013).

 

Graczová E., Thomas L., Steltenpohl P.: Aromatics Extraction. 1. Extraction Characteristics of ILs for the Toluene/Heptane Separation and Equipment Design Aspects. Process Modelling. Chemical Engineering Transaction, 39 (2), 1333-1338 (2014). ISBN 978-88-95608-30-3, ISSN 2283-9216, (DOI) 10.3303/CET1439032  

 

Steltenpohl P., Graczová E.:Aromatics Extraction. 2. Economic Aspects. Process Modelling. Chemical Engineering Transaction, 39 (1), 187-192 (2014). ISBN 978-88-95608-30-3, ISSN 2283-9216, (DOI) 10.3303/CET1439032

 Steltenpohl P., Graczová E.: Use of ionic liquid in extraction. Acta Chimica Slovaca, Vol. 7 (2), 129-133 (2014). DOI: 10.2478/acs-2014-0022 

 Graczová, Elena - Steltenpohl, Pavol. Application of Ionic Liquids in Extractive Distillation of Ethanol – Water System. Chemical Engineering Transaction, 45 (2), 1963 - 1968 (2015). ISSN 2283-9216, ISBN 978-88-95608-36-5, DOI 10.3303/CET1545327  

 Graczová Elena, Steltenpohl, Pavol, Labovský Juraj. Incorrect Ternary Liquid–Liquid Equilibria Description versus Extractor Design Simulation. Chemical Engineering Transaction, 45 (2), 1957 - 1962 (2015). ISSN 2283-9216, ISBN 978-88-95608-36-5, DOI 10.3303/CET1545328 

 Steltenpohl P., Graczová E.: Optimization of extraction solvent-to-feed ratio: Aqueous ethanol mixture separation using [TDTHP][NTf2] ionic liquid. Chemical Engineering Research and Design 121 (2017) 200–206. DOI: 10.1016/j.cherd.2017.02.017.  

Graczová E., Branislav Š., Steltenpohl P.: Energy Aspects of Imidazolium-Based Ionic Liquid Regeneration from Aqueous Solutions. Chemical Engineering Transection 61, 1153-1158, 2017. DOI: 10.3303/CET1761190 

 Graczová E., Dobcsányi D., Steltenpohl P.: Separation of Methyl Acetate-Methanol Azeotropic Mixture Using 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Trifluoromethanesulfonate. Chemical Engineering Transection 61, 1183-1188, 2017. DOI: 10.3303/CET1761195 

Graczová E., Vavrušová M.: Extractive Distillation of Acetone – Methanol Mixture using 1-Ethyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulfonate. Chemical Engineering Transection 70, 1189-1195 (2018). DOI: 10.3303/CET1870199

 

Graczová E., Šulgan B., Barabas S., Steltenpohl P.:  Methyl acetate–methanol mixture separation by extractive distillation: Economic aspects. Front. Chem. Sci. Eng. 2018, 12(2): 670–682  https://doi.org/10.1007/s11705-018-1769-9  

 Graczová, E., Šulgan, B., & Steltenpohl, P. (2020). tert-Butanol–water mixture separation by extractive distillation: Application of experimental data in process simulations. Separation and Purification Technology, 251, 116968. doi:10.1016/j.seppur.2020.116968

Graczová, E., Vavrušová, M., & Steltenpohl, P. (2020). Acetone–methanol mixture separation by extractive distillation using 1-allyl-3-methylimidazolium chlorideChemical Engineering Transection 81, 457-462. DOI: 10.3303/CET2081077

 

 

 

 

 

 

 

English