Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Ing. Štefan Schlosser PhD.

 • -- Zodpovedný riešiteľ viacerých domácich aj medzinárodných výskumných a výučbových projektov
 • -- Školiteľ doktorandov
 • -- Člen výboru Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
 • -- Člen vedeckých komisií medzinárodných konferencií a kongresov, napr. CHISA 2006 (Praha, od r. 1984) , SSCHI, Euromembrane 2004 (Hamburg) a 2006 (Taormina), PERMEA 2003 a 2005, Int. Workshop on Ion Exchange 2006 (Antalya), ICOM 2002 (Toulouse), WEMT 2004 (Seoul), PERMEA 2005 (Polanica, PL), Ion Exchange Workshop 2006 (Antalya, TR), Ars Separatoria 2006 (Toruń, PL), a iných
 • -- Člen výboru European Membrane Society v rokoch 1998-2002
 • -- Delegát SSCHI vo Working Party Membranes v Europskej federácii chemických inžinierov
 • -- Člen redakčnej rady časopisu Ars Separatoria Acta (PL)

Kontakt:
Kancelária: 3118, blok D, 3. pos
tel: +421 (0)2 59325 248
fax: 52496920
email: stefan.schlosser@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------
Kariéra
 • 1963 – 1964: prevádzkový prac., Slovnaft, Bratislava
 • 1965 – 1967: výskumný prac., VÚRUP, Bratislava
 • 1968 – 1977: samostatný odborný prac., CHTF SVŠT, Bratislava
 • 1977 – 1986: vedecký prac., CHTF SVŠT, Bratislava
 • 1986 - : samostatný vedecký prac., FCHPT STU, Bratislava
 • 1993 - : vedúci Laboratória membránových procesov, FCHPT STU, Bratislava
 • Zahraničné stáže:
 • 1980: 2 mesiace, Bulharská akadémia vied, Sofia (BG)
 • 1989: 2 mesiace, Technische Hochschule, Graz (A)
 • 1992: 3 mesiace, University of Bath, Bath (UK)

člen výskumnej skupiny: Membránové procesy


Publikačná aktivita

Spoluautor 63 publikácií v recenzovaných časopisoch a knihách, ako aj viac ako 100 publikácií v zborníkoch medzinárodných konferencií. Od roku 2002 boli jeho publikácie citované 215 krát z toho 185 krát v časopisoch evidovaných v SCI. Vybrané publikácie od roku 2003:

Najvýznamnejšie publikácie:
1.      J. Marták, Š. Schlosser, E. Sabolová, Ľ. Krištofíková and M. Rosenberg, Fermentation of Lactic Acid with Rhizopus arrhizus in the Stired Tank Reactor Using Periodical Bleed and Feed Operation, Process Biochem., 38 (2003) 1573-1583.
2.      T. Bakalár, Š. Schlosser and M. Búgel, Adsorption isotherms and kinetics of sorption of copper from aqueous solutions on microparticles of polymeric ion-exchangers, In: Proc. 30th Conf. SSCHI, CD ROM with full papers, Tatranské Matliare (SK), 26-30 May 2003, 9 p.
3.      T. Bakalár, Š. Schlosser and M. Búgel, Hybrid process for removal of copper from aqueous solutions by adsorption on microparticles combined with microfiltration, In: Proc. PERMEA 2003, full text of lecture on CD ROM, Tatranské Matliare (SK), Sept. 7-11 2003, 15 p.
4.      R. Kertész, Š. Schlosser and M. Šimo, Mass-transfer characteristics of a spiral channel SLM module in pertraction of phenylalanine, Desalination, 163 (2004) 103-118.
5.      Ľ. Kubišová, E. Sabolová, Š. Schlosser, J. Marták and R. Kertész, Mass-transfer in membrane based solvent extraction and stripping of 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid and co-transport of mineral acid in HF contactors, Desalination, 163 (2004) 27-38.
6.      M. Vajda, I. Havalda and R. Máček, Membrane based Solvent Extraction of Zinc in a HF Contactor operating in a Circulating Mode, Desalination, 163 (2004) 19-26.
7.      Cichy, W., Š. Schlosser, et al., Extraction and pertraction of phenol through bulk liquid membranes, J. Chem. Technol. Biotechnol. 80 (2005), 189-197.
8.      Kertész, R. and Š. Schlosser, Design and simulation of two phase hollow fiber contactors for simultaneous membrane based solvent extraction and stripping of organic acids and bases, Separ. Purif. Technol. 41 (2005), 275-287.
9.      Kertész, R., M. Šimo, et al., Membrane-based solvent extraction and stripping of phenylalanine in HF contactors, J. Membrane Sci. 257 (2005), 37-47.
10. Schlosser, Š., R. Kertész, et al., Recovery and separation of organic acids by membrane-based solvent extraction and pertraction - An overview with a case study on recovery of MPCA, Separ. Purif. Technol. 41 (2005), 237-266.
11. Marták, J. and Š. Schlosser, Pertraction of organic acids through liquid membranes containing ionic liquids, Desalination 199 (2006), 518-520.
12. Marták, J. and Š. Schlosser, Extraction of lactic acid by phosphonium ionic liquids, accepted for publication in, Separation and Purification Technology 57 (2007), 483-494.
13. Marták, J. and Š. Schlosser, Phosphonium Ionic Liquids as New, Reactive Extractants of Lactic Acid, Chemical Papers 60 (2006), 395—398.
14. Onderková, B., Š. Schlosser, et al., Microfiltration of suspensions of microparticulate ion exchanger through ceramic membrane, Desalination 200 (2006), 343.
15. Kabay, N., M. Bryjak, Š. Schlosser, M. Kitis, S. Avlonitis, Z. Matejka, I. Al-Mutaz and M. Yuksel, Adsorption-membrane filtration hybrid process for boron removal from seawater: an overview, in print, Desalination (2007).
16. Kabay, N., M. Bryjak, Š. Schlosser, M. Yuksel, M. Kitis, R. Semiat and I. Al-Mutaz, Study of the Adsorption-Membrane Filtration (Amf) Hybrid Process for Removal of Boron from Seawater, Final report of the project MEDRC 04-AS-004, 2007
17. Marták, J. and Š. Schlosser, Liquid-Liquid Equilibria of Butyric Acid for Solvents Containing Ionic Liquid, Chemical Papers 62 (2008)1-9.
18. Marták, J., Š. Schlosser and S. Vlčková, Pertraction of lactic acid through supported liquid membranes containing phosphonium ionic liquid, J. Membrane Sci. 318 (2008) 298-310.
19. Kabay, N., M. Bryjak, Š. Schlosser, M. Kitis, S. Avlonitis, Z. Matejka, I. Al-Mutaz and M. Yuksel, Adsorption-membrane filtration hybrid process for boron removal from seawater: an overview, Desalination 223 (2008) 38-48.
20. Schlosser, Š., M. Blahušiak and N. Kabay, A new hybrid adsorption-microfiltration process for water treatment with microparticulate adsorbent, invited lecture, Proc. 12th Aachener Membran Kolloquium, 49-56, Aachen (DE), 29-30 October, 2008.
21. Blahušiak, M., B. Onderková, Š. Schlosser and J. Annus, Microfiltration of suspensions of microparticulate boron adsorbent in submerged hollow fibre and capillary modules, Desalination 241 (2009), 138-147.
22. Blahušiak, M. and Š. Schlosser, Simulation of the Adsorption - Microfiltration Process for Boron Removal from RO permeate, Desalination 241 (2009), 156-166.
23. Onderková, B., Š. Schlosser, M. Blahušiak and M. Búgel, Microfiltration of suspensions of microparticulate boron adsorbent through ceramic membrane, Desalination 241 (2009), 148-155.
24. Blahušiak, M., Š. Schlosser and J. Marták, Simulation of Hybrid Fermentation-Separation Process for Production of Butyric Acid, submitted for publication in Chem. Pap.
 
English