Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Prof. Ing. Vladimír Báleš DrSc.

 • člen Výboru Európskej federácie chemického inžinierstva
 • člen Európskej akadémie vied a umení
 • externý poradca ministra školstva
 • v rokoch 2003 – 2011 rektor STU Bratislava
 • člen štátnicovej komisie pre udeľovanie titulu DrSc
 • predseda štátnicovej komisie inž.štúdia
 • radca Slov. republiky v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli ,2006-2010

Kontakt:
Kancelária: Radlinského 9
tel: +421 (0)2 59325 256
fax: 421 2 59325250
email: vladimir.bales@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1972: Ing., odbor chemické inžinierstvo - STU Bratislava
 • 1979: PhD., STU Bratislava
 • 1994: DrSc., Technická chémia - STU Bratislava
 • 1997: Prof., Chemické inžinierstvo a riadenie procesov, STU Bratislava


Výskum člen výskumnej skupiny: Bioprocesové inžinierstvo
 • Heterogénna biokatalýza (kinetika, modelovanie a návrh bioreaktorov)
 • Prebublávané bioreaktory (air-lift bioreaktory)

Ocenenia
 • Rad Ľudovíta Štúra II. Triedy ,2010
 • Zlatá Prechtlova medaila TU Viedeň ,2010
 • Zlatá medaila SAV Bratislava, 2009
 • Čestné členstvo Českej spoločnosti chemického inžinierstva, 2004
 • Čestné občianstvo obce Prestavlky, 2006
 • Zlatá medaila ČVUT Praha, 2006
 • Pamätná medaila k 100. výročiu VUT Brno, 1999
 • Strieborná medaila k 50. výročiu STU, 1987

Pedagogika:


Prednášky:

 • Základy biochemického inžinierstva , 3.roč. bak. štúdia v štud. programe Chemické inžinierstvo
 • Bioinžinierstvo, 3.roč. bak. štúdia pre št.program Biotechnológie
 • Bioreaktorové inžinierstvo I,II v inž.študiu pre št. program Chemické inžinierstvo

Publikačná aktivita

5 monografii,83 CC, 55 iné časopisy, 2 patenty, 152 prednášok a posterov,162 citácií,16 pozvané prednášky na konferencie

Najvýznamnejšie publikácie:
 • Báleš, V., Derco J.: Water sources and sustainable development, 6. EU – China Round Table, Stockholm, Invited lecture and full text, november 2009
 • Štibrányi, L. a kol.: Úžitkový vzor 5333, Spôsob destilácie kvapalných odpadov vo filmovej destilačnej odparke, 27. 10. 2009
 • Báleš, V., Derco, J.: Sustainable use of water, 7th EU-CHINA Round Table, Chongquing, Lecture and full text, China, 2010
 • Polakovič, M., Štefuca, V., Báleš, V., Kurillová, Ľ., and Gemeiner, P. Heterogeneous enzymic hydrolysis in biocatalytic packed bed formed by Ca-pectate gel beads. Process Biochemistry, 28 (8), 1993, 549-552
 • Vrábel, P., Polakovič, M., Štefuca, V., and Báleš, V. Analysis of mechanism and kinetics of thermal inactivation of enyzmes: Evalution of multitemperature data applied to inactivation of yeast inverstase. Enzyme and Microbial Technology, 20 (5), 1997, 348 - 354.
 • Polakovič, M., Kudláčová, G., Štefuca, V., and Báleš, V. Determination of sucrose effective diffusivity and intrinsic rate constant of hydrolysis catalysed by Ca-alginate entrapped cells. Chemical Engineering Science, 56 (2), 2001, 459-466
English